Jobena

Deze website verschaft informatie over de Stichting Jobena.

Informatie

 

Doelstelling

Jobena is opgericht in 1996  met het doel culturele projecten en ontwikkelingsprojecten te steunen. In de praktijk worden voornamelijk projecten in ontwikkelingslanden gesteund.

Beleid

Het beleid van Jobena is gericht op emancipatie en ontwikkeling. Er worden alleen projecten gesteund die zich richten op zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid. Daarom dienen de te steunen projecten stevig ingebed te zijn in de lokale gemeenschap en gedragen te worden door de plaatselijke bevolking. Jobena is een kleine stichting en kan goede initiatieven alleen maar een stukje op weg helpen, waarbij vaak co-financiering nodig zal zijn.

Jobena prijs

Jobena probeert haar overtuiging betreffende emancipatie en zelfwerkzaamheid verder uit te dragen door het uitreiken van de twee-jaarlijkse Jobena-prijs van Euro 10.000,- aan een initiatief dat op inventieve wijze voldoet aan deze premissen.

De Jobenaprijs is vier keer uitgereikt:

2010 

Jobortunity

2012

Karuna Foundation

2014

Coop Africa – Bike4Care

2016

Gered gereedschap

Young in prison

 

Persbericht van de uitreiking

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 4 personen

                                         Julia van Boven

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Zij komen wel in aanmerking voor een vergader- en onkostenvergoeding, maar tot op heden hebben de bestuursleden vrijwillig van een dergelijke vergoeding afgezien.

De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

     

Activiteiten

 

Het bestuur vergadert 3 tot 4 keer per jaar, waarbij de binnengekomen aanvragen worden beoordeeld. De aanvragen dienen aan bepaalde vereisten te voldoen. Ook wordt  bij honorering een rapportage verwacht. Een maal per 2 jaar vindt de feestelijke uitreiking van de Jobena-prijs plaats.

 

 

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2015

 

Meer info:

info@jobena.nl